as free as a bird

DSC_0458"Jednog dana nađe farmer orlovsko jaje i stavi ga pod kokoš. Nakon izvesnog vremena orlić se izlegao, istovremeno kad i pilići, te je počeo živeti, ponašati se i odrastati sa njima. 
Čitavog života orao je radio isto što i kokoši u dvorištu misleći da je jedan od njih. Kljucao je naokolo u potrazi za glistama, kokodakao s drugim kokošima, lepršao krilima uzdižući se po koji pedalj iznad tla... I tako su prošle godine, a orao je ostario životareci u dvorištu. 

Jednog dana ugledao je u visini, na vedrom nebu, čudesnu pticu moćnih raširenih krila, kako lebdi na vetru. Stari orao gledao je zadivljeno uvis. 
“Šta je ono?” – upitao je. 
“To je orao, kralj ptica, ali mi nikada nećemo biti kao on. On pripada nebu, dok mi kokoši pripadamo zemlji..." kaže jedna stara kokoš i nastavi kljucati crve... 
I tako je predivan orao umro među kokošima, a da celog života nije znao ko je... 

 I zato NIKAD ne dozvolite da vam kokoši govore šta ste, ko ste i šta možete, jer u svakom od nas leži orao spreman da otpusti svoja krila i vine se nebu pod oblake."

DSC_0453 DSC_0450 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0462 DSC_0465 DSC_0467

0 comments:

Post a Comment