one day

DSC_0985-5
Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bih potrošio sam.
Pola dana ja bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam.

Igrali bi, pričali bi nešto,
trčali bi, skakali bi vešto
ja i dobar, a slučajno sam.

Kad bi meni dali kisobran,
ja ga ne bih potrošio sam.
Pola mesta ja bih dao nekom
ko je dobar a slučajno sam.

Kišilo bi, dok mi koračamo,
pola tamo a pola ovamo.
Stavili bi dan pod kišobran
ja i dobar, a slučajno sam.

 Kad bi meni dali jedan dan,
ja ga ne bih potrošio sam.
- B. Crnčević
DSC_0988-6 DSC_0982-4 DSC_0972-2 DSC_0978-3 DSC_0958-1 DSC_0942-3 DSC_0931-1

0 comments:

Post a Comment